Mae dalgylch y practis yn fawr, ac yn cynnwys amrywiaeth eang o olygfeydd prydferth ym mharc Cenedlaethol Eryri. Mae’n cynnwys y cymunedau Dolgellau, Llanelltyd, Bontddu, Ganllwyd, Rhydymain,Llanfachreth, Arthog, Dinas Mawddwy, Y Friog a Llwyngwril. I wybod os ydych yn byw o fewn ein hardal, cysylltwch a staff y Dderbynfa sydd a gwybodaeth mwy manwl.

Gofal Meddygol Brys Ffoniwch:
Dydd 01341 422431
Minnos a penwythnos 0300 123 55 66
Galw Iechyd Cymru 0845 46 47 (www.nhsdirect.nhs.uk)