SAFON GWYBODAETH MYNEDIAD I GLEIFION 2023

Dyma’r Safonau:

Mae unigolion yn derbyn ymateb prydlon pan fyddent wedi cysylltu a’r Feddygfa dros y ffon.

Mae gan y Feddygfa system ffon priodol ar waith i gefnogi anghenion unigolion sy’n golygu nad oes angen ffonio yn nol sawl gwaith, os yn bosib, a byddem yn sicrhau ein bod yn ymateb i alwadau fel hyn.

Mae unigolion yn cael gwybodaeth ddwyieithog am wasanaethau lleol a brys pan fyddent yn cysylltu a’r Feddygfa.

Mae unigolion yn gallu cael gwybodaeth am sut i gael help a chyngor.

Mae unigolion yn cael y gofal cywir ar yr amser priodol mewn ffordd gyd gysylltiedig ar sail eu hanghenion.

Mae’r cleifion yn gallu elwa ar amrywiol opsiynau i gysylltu gyda’r Feddygfa.

Mae’r cleifion yn gallu anfon e-bost i’r Feddygfa i ofyn am ymgynghoriad nad yw’n frys neu’n gofyn iddynt ei ffonio yn ol.

Mae’r Feddygfa’n deall anghenion unigolion yn ein practis ac yn defynddio’r wybodaeth hon i ragweld y galw fydd am eu gwasanaethau.

Croeso i Meddygfa Caerffynnon Dolgellau

 

I fynedu ein gwefan Saesneg cliciwch ar y botwm isod

 

Welcome to Dolgellau Surgery

 

This is the Welsh Language site. To access the English site, please click below.

 

English