Gwybodaeth am ein Ystadegau Mynediad

Gwybodaeth Apwyntiad a Gwybodaeth Ffôn Meddygfa Caerffynnon Mai 2023

Galwadau ffôn a dderbyniwyd gan dîm y dderbynfa =1254

Galwadau ffôn a atebwyd o fewn 2 funud = 948

E-byst a dderbyniwyd gan gynnwys e-ymgynghori ac FIAL = 127

Tecstiau wedi’i anfon/derbyn = 23

Apwyntiadau gyda phob clinigwr yn y feddygfa = 1103

Apwyntiadau na fynychwyd, na chafodd ei canslo =83

Cleifion a atgyfeiriwyd i Uwch Ofal  =161

Tystysgrifau Meddygol = 37

Eitemau meddyginiaeth a ddosberthir = 2071

Croeso i Meddygfa Caerffynnon Dolgellau

 

I fynedu ein gwefan Saesneg cliciwch ar y botwm isod

 

Welcome to Dolgellau Surgery

 

This is the Welsh Language site. To access the English site, please click below.

 

English