Gwybodaeth am ein Ystadegau Mynediad

Gwybodaeth Apwyntiad a Gwybodaeth Ffôn Meddygfa Caerffynnon Rhagfyr 2023

Galwadau ffôn a dderbyniwyd gan dîm y dderbynfa =1063

Galwadau ffôn a atebwyd o fewn 2 funud = 808

E-byst a dderbyniwyd gan gynnwys e-ymgynghori ac FIAL = 151

Tecstiau wedi’i anfon/derbyn = 36

Apwyntiadau gyda phob clinigwr yn y feddygfa = 1181

Apwyntiadau na fynychwyd, na chafodd ei canslo =132

Cleifion a atgyfeiriwyd i Uwch Ofal  = 167

Tystysgrifau Meddygol = 40

Eitemau meddyginiaeth a ddosberthir = 2067

Croeso i Meddygfa Caerffynnon Dolgellau

 

I fynedu ein gwefan Saesneg cliciwch ar y botwm isod

 

Welcome to Dolgellau Surgery

 

This is the Welsh Language site. To access the English site, please click below.

 

English