SAFON GWYBODAETH MYNEDIAD I GLEIFION

Dyma’r Safonau:

Mae unigolion yn derbyn ymateb prydlon pan fyddant wedi cysylltu â phractis meddyg teulu dros y ffôn.  

Mae gan bractisau y systemau ffôn priodol ar waith i gefnogi anghenion unigolion sy’n golygu nad oes angen ffonio nôl sawl gwaith a byddant yn sicrhau eu bod yn ymateb i alwadau fel hyn.  

Mae unigolion yn cael gwybodaeth ddwyieithog am wasanaethau lleol a brys pan fyddant yn cysylltu â phractis.  

Mae unigolion yn gallu cael gwybodaeth am sut i gael help a chyngor.
 
Mae unigolion yn cael y gofal cywir ar yr amser priodol mewn ffordd gyd gysylltiedig ar sail eu hanghenion.  

Mae unigolion yn gallu elwa ar amrywiol opsiynau i gysylltu â’u practis meddyg teulu.  

Mae unigolion yn gallu anfon e-bost at bractis yn gofyn am ymgynghoriad nad yw’n frys neu’n gofyn iddynt eu ffonio nôl. 

Mae practisau’n deall anghenion unigolion yn eu practis ac yn defnyddio’r wybodaeth hon i ragweld y galw fydd am eu gwasanaethau.

Croeso i Meddygfa Caerffynnon Dolgellau

 

I fynedu ein gwefan Saesneg cliciwch ar y botwm isod

 

Welcome to Dolgellau Surgery

 

This is the Welsh Language site. To access the English site, please click below.

 

English