Staff

Tîm Gofal Sylfaenol

(nid ydym yn bartneriaeth gyfyngedig)

Dr Juliet Edwards
MBChB, MRCGP, DA – Benyw.
Cymwys ers 1986 Sheffield. Ymuno â’r Feddygfa yn 1993.

Dr Jonathan Butcher
MBChB, MRCP – Gwryw.
Cymwys ers 2000 Lerpwl Ymuno â’r Feddygfa yn 2010

Dr Leslie Tam
MBChB, MRCSEd, MRCGP, DFSRH – Gwryw.
Cymwys ers 1999 Glasgow Ymuno â’r Feddygfa yn 2017

Mr Benjamin McIntyre ,  Uwch  Ymarferydd Nyrsio

BA (Hons), PG Dip, MSc, PGCE,  Independent Prescriber,  PG Dip Non-Medical Prescribing.

Ymuno â’r Feddygfa yn 2021

Staff y Practis

Rheolwraig

Sarah Tibbetts ILM, AMSPAR/ Dip BA

Nyrs Practis

Anne Icke BSc (Hons)
Elen Lewis-Smith RGN
Eirian Ellis RGN

Cynorthwywyr Gofal Iechyd

Julie Jones
Louise Ephraim

Ysgrifenyddion Meddygol/Gweinyddwyr

Nicola Marsh
Glenda Edwards
Marsha Roberts

Derbynnydd

Kathrine Roberts

Joanne Jones

Nina Rayfield

Ymwelydd Iechyd

Llinos Atherton HV, RM RGN

Cwnselydd

Geoffrey Hooper MBE, MA, MBACP(Accred)

Mae Tîm Nyrsio yr Ardal bellach wedi ei lleoli yn Ysbyty Dolgellau ar 01341 424 897

Croeso i Meddygfa Caerffynnon Dolgellau

 

I fynedu ein gwefan Saesneg cliciwch ar y botwm isod

 

Welcome to Dolgellau Surgery

 

This is the Welsh Language site. To access the English site, please click below.

 

English