Staff

Tîm Gofal Sylfaenol

(nid ydym yn bartneriaeth gyfyngedig)

Dr Juliet Edwards
MBChB, MRCGP, DA – Benyw.
Cymwys ers 1986 Sheffield. Ymuno â’r Feddygfa yn 1993. (Siarad Cymraeg)

Dr Jonathan Butcher
MBChB, MRCP – Gwryw.
Cymwys ers 2000 Lerpwl Ymuno â’r Feddygfa yn 2010

Mr Benjamin McIntyre ,  Uwch  Ymarferydd Nyrsio

BA (Hons), PG Dip, MSc, PGCE,  Independent Prescriber,  PG Dip Non-Medical Prescribing.  Gwryw. Ymuno â’r Feddygfa yn 2021

Mr Christopher Lumley, Uwch Ymarferydd Nyrsio

PG Dip, BSC, Independent Prescriber PG Dip Non Medical Prescribing. Gwryw.  Ymuno â’r Feddygfa yn 2022

Ms Corrie Rosenberg, Uwch Ymarferydd Nyrsio (Siarad Cymraeg)

BSC, ACP Independent Prescriber PG Dip Non Medical Prescribing. Benyw Ymuno â’r Feddygfa yn 2021

Dr Katrin Stappert – Benyw.  Ymuno â’r Feddygfa yn 2022

Staff y Practis

Rheolwraig

Jayne Yeomans  

Nyrs Practis

Elen Lewis-Smith RGN  (Siarad Cymraeg) 
Eirian Ellis RGN  (Siarad Cymraeg) 

Cynorthwywyr Gofal Iechyd

Julie Jones (Siarad Cymraeg)  
Louise Ephraim-Roberts (Siarad Cymraeg) 

Ysgrifenyddion Meddygol/Gweinyddwyr

Nicola Marsh (Siarad Cymraeg) 
Glenda Edwards (Siarad Cymraeg) 
Marsha Roberts (Siarad Cymraeg) 

Derbynnydd

Kathrine Roberts (Siarad Cymraeg) 

Joanne Jones (Siarad Cymraeg) 

Claire Jones (Siarad Cymraeg) 

 

Nid yw’r  Tîm Nyrsio yr Ardal wedi ei lleoli yn y Feddygfa, cysylltwch a nhw ar  01341 424 312

Croeso i Meddygfa Caerffynnon Dolgellau

 

I fynedu ein gwefan Saesneg cliciwch ar y botwm isod

 

Welcome to Dolgellau Surgery

 

This is the Welsh Language site. To access the English site, please click below.

 

English