Gwybodaeth am ein Ystadegau Mynediad

Gwybodaeth Apwyntiad a Gwybodaeth Ffôn Meddygfa Caerffynnon Medi 2023

Galwadau ffôn a dderbyniwyd gan dîm y dderbynfa =1316

Galwadau ffôn a atebwyd o fewn 2 funud = 985

E-byst a dderbyniwyd gan gynnwys e-ymgynghori ac FIAL = 113

Tecstiau wedi’i anfon/derbyn = 86

Apwyntiadau gyda phob clinigwr yn y feddygfa = 1167

Apwyntiadau na fynychwyd, na chafodd ei canslo =90

Cleifion a atgyfeiriwyd i Uwch Ofal  = 179

Tystysgrifau Meddygol = 49

Eitemau meddyginiaeth a ddosberthir = 2043

Croeso i Meddygfa Caerffynnon Dolgellau

 

I fynedu ein gwefan Saesneg cliciwch ar y botwm isod

 

Welcome to Dolgellau Surgery

 

This is the Welsh Language site. To access the English site, please click below.

 

English